Agnieszka i Paweł Błażowscy
Brzozowiec -Czaszyn 8
38-516 Tarnawa Dolna
tel: +48 603 701 766
email: nabrzozowcu@gmail.com.
web: www.brzozowiec.com.pl

W celu potwierdzenia rezerwacji prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 40% sumy rezerwacji na poniższe konto:
39 1500 1490 1014 9022 0159 0000
Paweł Błażowski
Czaszyn 8
38-516 Czaszyn